ALIQUAM REAL S.R.O.

Chci vyplatit zástavuChci půjčit se zástavouChci prodat nemovitostChci prodat pohledávkuChci zálohuChci investovatChci vlastni elektrarnu

 

 

POSTUP PŘI REALIZACI

VYŘÍZENÍ LEGISLATIVY

 

1. PŘÍPRAVNÁ FÁZE

 

1. krok - Žádost o stanovisko

Úřad: ČEZ, E.ON nebo PRE

 

2. krok - Dokument stavebního úřadu o povolení úžívání stavby

Úřad: Městský úřad, odbor výstavby

 

2. REALIZAČNÍ FÁZE

Instalace a montáž fotovoltaické elektrárny

 

3. PŘEDÁVACÍ FÁZE

Předání zrealizované fotovoltaické elektrárny majiteli včetně revize k elektrickému zařízení

 

4. PŘIPOJOVACÍ FÁZE

1. krok - Vyřízení licence na výrobu elektřiny

Úřad: Energetický regulační úřad

Po obdržení licence se musí majitel zaregistrovat:

  • do 30 dnů na finančním úřadě
  • do 8 dnů na okresní správě sociálního zabezpečení
  • do 8 dnů na zdravotní pojišťovně
  •  

Právnická osoba je povinna doložit licenci na rejstříkový soud kvůli zapsání do obchodního rejstříku.

Fyzická osoba se získáním licence stává OSVČ, vzniká tedy povinnost nahlásit tuto skutečnost na OSSZ a zdravotní pojišťovně.

 

2. krok - Žádost o smlouvy s distribuční společností

Úřad: ČEZ, E.ON nebo PRE

 

5. VÝROBNÍ FÁZE

Předání licence a spuštění elektrárny

 

V případě, že si necháte postavit fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti, postaráme se o vyřízení veškeré legislativy za Vás.

 

 

KONTAKTUJTE NÁS ...

NÁVŠTĚVNOST STRÁNEK

SOCIÁLNÍ SÍTĚ